Offentliga aktörer

Kommuner, församlingar, läroanstalter: anmäl löner som betalats till anställda.

Kommuner, församlingar, läroanstalter samt andra offentliga organisationer ska anmäla de utbetalda lönerna till inkomstregistret. Även naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och andra förvärvsinkomster samt skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar, som betalats ut till de anställda, ska anmälas till inkomstregistret.

Uppgifterna ska lämnas inom 5 kalenderdagar från betalningstransaktionen. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Anmäl till inkomstregistret uppgifterna om löner som betalats ut

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018