Medborgare

Granska dina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Du kan granska dina egna löneuppgifter i inkomstregistret. Du behöver inte själv anmäla dina löneuppgifter till inkomstregistret. Uppgifterna anmäls alltid av arbetsgivaren eller annan prestationsbetalare.

Du ser endast de uppgifter i inkomstregistret du har rätt till eller är berättigad till. Det är fastställt i inkomstregisterlagen vem som har rätt att granska uppgifter i inkomstregistret. Från och med år 2021 ser du också de pensioner och förmåner som betalats till dig i inkomstregistret.

Inkomsttagaren