Internationella aktörer

Anmäl till exempel löner för arbete som utförts utomlands.

Om ett internationellt verksamt företag utbetalar lön, ska löneuppgifterna anmälas till inkomstregistret i de fall där utbetalaren är skyldig att lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Till exempelvis om inkomsttagaren är försäkrad i Finland är prestationsbetalaren skyldig att lämna uppgifter till inkomstregistret. På så sätt får bland annat arbetspensionsanstalterna och andra socialförsäkrare tillgång till uppgifterna. Uppgifterna ska lämnas inom 5 kalenderdagar från betalningstransaktionen.

Inkomstregistrets konsekvenser för internationella situationer

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018