Renoveringsarbete, sommarfest, ny brygga – kontrollera när ersättningar som betalas ska anmälas till inkomstregistret

Under sommaren utför många renoveringsarbeten hemma eller på sommarstugan, beställer ett cateringföretag eller ett band till sommarens fester eller bygger en brygga eller ett gästhus. Ersättningar som betalas till renoveringsarbetare, musiker eller cateringföretag och övriga tjänsteleverantörer ska anmälas till inkomstregistret om:

  • tjänsteleverantören inte är införd i förskottsuppbördsregistret.
  • betalaren enligt pensionslagen för den offentliga sektorn betalar arbetsersättningen till en inkomsttagare som är införd i förskottsuppbördsregistret, som saknar pensionsförsäkring för företagare
  • inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Att vara införd i förskottsuppbördsregistret innebär att tjänsteleverantören själv sköter betalningen av skatter. Huruvida ett företag är infört i förskottsuppbördsregistret kan kontrolleras från företags- och organisationsdatasystemets webbsidan www.ytj.fi.

Anmäl uppgifterna till inkomstregistret

Anmäl de utbetalda ersättningarna i inkomstregistrets e-tjänst. Man loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat på adressen inkomstregistret.fi.

Uppgifterna lämnas in med anmälan om löneuppgifter. För att kunna lämna in en anmälan behöver du tjänsteleverantörens FO-nummer eller personbeteckning samt namn. Om tjänsteleverantören är utländsk krävs även adressuppgifter.

Arbetets andel och eventuella resekostnadsersättningar om ersättningen anmälas med inkomstslaget 336 Arbetsersättning. Momsandelen på fakturan anmäls inte.

Se video: Så här anmäler du arbetsersättningen till inkomstregistret (YouTube, längd 5:05, på finska)

Läs mera: Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när?

Vanliga frågor: anmälan av information till inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 7.6.2019