Hushåll

Anmäl till exempel den lön du betalat till städaren

Om du anställt en arbetstagare, till exempel en städare eller en barnvakt till ett anställningsförhållande och betalat lön, ska du anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret. Om du använder tjänsten Palkka.fi, förmedlas uppgifterna direkt till inkomstregistret. Om du köpt en tjänst av ett företag eller en företagare, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret endast om företaget eller företagaren inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Du kan kontrollera saken i företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (ytj.fi).

Uppgifterna ska lämnas till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsmånaden. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när?