Husbolag

Anmäl till exempel mötesarvoden som betalas ut till en styrelsemedlem i husbolag.

Husbolagen ska anmäla till inkomstregistret till exempel mötesarvoden och kostnadsersättningar som betalas ut till husbolagets styrelsemedlemmar. Om disponenten inte tillhör förskottuppbördsregistret, ska arvoden som betalats till disponenten anmälas till inkomstregistret. Även kostnadsersättningar som betalats ut åt renoverare för renovering som beställts av husbolag,  bör anmälas till inkomstregistret om renoveraren inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Du kan kontrollera saken i företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (ytj.fi).

Uppgifterna bör lämnas inom 5 kalenderdagar från betalningstransaktionen. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Sidan har senast uppdaterats 6.6.2019