Föreningar och stiftelser

Anmäl till exempel dagtraktamente och kilometerersättningar som betalats till frivilligarbetare.

Om en förening, stiftelse eller organisation betalar dagtraktamenten eller måltids- eller kilometerersättningar, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas även om ingen penninglön skulle betalas ut samtidigt. Också ersättningar som betalats till frivilligarbetare ska anmälas till inkomstregistret.

Uppgifterna bör lämnas inom 5 kalenderdagar från betalningstransaktionen. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret från och med år 2019