Ensamföretagare

Anmäl löner du betalat till dig själv om ditt företag är ett Ab, Öb eller Kb.

Företagsformen avgör om du behöver anmäla de löner som företaget betalat ut till inkomstregistret. Om ditt företag är ett aktiebolag, öppet bolag eller ett kommanditbolag och du betalar lön till dig själv från företaget, ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Om du är en enskild näringsidkare dvs. har en firma, kan du inte lyfta lön från företaget. Du kan göra privata uttag från ditt företag, de anmäls inte till inkomstregistret.

Uppgifterna ska lämnas inom 5 kalenderdagar från löneutbetalningen. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018