Anställde du en sommararbetare? Anmäl lönerna som du betalat till inkomstregistret

Anmäl uppgifterna om de löner och arvoden som du har betalat till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten gäller även kortvariga arbetsförhållande och prestationer som betalats till minderåriga. En sommararbetares löner ska alltså till exempel anmälas till inkomstregistret.

Uppgifterna lämnas in till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret. Inkomstregistret ersätter anmälningsskyldigheten av löner till Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden, arbetslöshetsanstalterna och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen.

Utöver anmälan om löneuppgifter lämnar arbetsgivaren in arbetsgivarens separata anmälan en gång i månaden till inkomstregistret. Anmälan lämnas in senast på den 5:e dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningen.

Inga åldersgränser eller nedre gränser i euro för anmälan

Alla utbetalda löner och arvoden ska anmälas till inkomstregistret utan nedre gräns i euro. Också löner som betalats till minderåriga eller utländska arbetstagare ska anmälas till inkomstregistret.

Tjänsten Palkka.fi anmäler uppgifterna automatiskt

Om du räknar lönerna i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, överförs uppgifterna om de utbetalda lönerna direkt till inkomstregistret och du behöver inte lämna in en separat anmälan till inkomstregistret.

Du kan också anmäla uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst. Man loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på adressen inkomstregistret.fi.

Läs mera: Anmäl till inkomstregistret uppgifterna om löner som betalats ut

Se video: Så här lämnar du in anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret (YouTube, längd 6:03, på finska)

Se video: Allmän presentation av inkomstregistrets e-tjänst (YouTube, längd 4:25, på finska)

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018