Bli bekant med inkomstregistret

29.10.2018

En arbetstagare och kund i kafé.

Löneuppgifterna har ett nytt hem fr.o.m. 1.1.2019

Inkomstregistret är en ny, flera olika myndigheters gemensamma databas, som samlar ihop förvärvs-, pensions- och förmånsuppgifter. Förutom myndigheterna, gynnar det även arbetsgivarna och medborgarna.

Inkomstregistret underlättar anmälan om lönerna till olika myndigheter, då arbetsgivaren inte mera behöver lämna löneuppgifterna separat till olika aktörer.  Löner som betalas ut efter 1.1.2019 anmäler arbetsgivarna elektroniskt på ett ställe, till inkomstregistret.

Med hjälp av inkomstregistret blir ärendehanteringen med myndigheterna smidigare. Förmånsbesluten kommer till exempel att basera sig på mer aktuella uppgifter och löneuträkningar i pappersform kan glömmas. 

Inkomstregistret bygger upp ett bättre fungerande Finland. När du betalar lön, anmäl uppgifterna till inkomstregistret.

Arbetsgivarna

En arbetstagare och kund i kafé.

Hushåll

Kvinnan målar.

Företagare

Kvinnan skriver med datoren.

Husbolag

Kvastar och borstar vilar mot en vägg.

Föreningar

Brunhårig kvinna.

Medborgare

En kvinna med en barn.

Offentliga aktörer

Alfabetsklossar.

Internationella aktörer

Olika flaggor.

Inkomstregistret - video

Inkomstregistret video.

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller
omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.
Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är den ansvariga
myndigheten.