Bli bekant med inkomstregistret

29.10.2018

På bilden reparera arbetstagaren en cykel

Löneuppgifterna har ett nytt hem fr.o.m. 1.1.2019

Inkomstregistret är en ny, flera olika myndigheters gemensamma databas, som samlar ihop förvärvs-, pensions- och förmånsuppgifter. Förutom myndigheterna, gynnar det även arbetsgivarna och medborgarna.

Inkomstregistret underlättar anmälan om lönerna till olika myndigheter, då arbetsgivaren inte mera behöver lämna löneuppgifterna separat till olika aktörer.  Löner som betalas ut efter 1.1.2019 anmäler arbetsgivarna elektroniskt på ett ställe, till inkomstregistret.

Med hjälp av inkomstregistret blir ärendehanteringen med myndigheterna smidigare. Förmånsbesluten kommer till exempel att basera sig på mer aktuella uppgifter och löneuträkningar i pappersform kan glömmas. 

Inkomstregistret bygger upp ett bättre fungerande Finland. När du betalar lön, anmäl uppgifterna till inkomstregistret.

Arbetsgivarna

Hushåll

Företagare

Husbolag

Föreningar

Medborgare

Offentliga aktörer

Internationella aktörer

Inkomstregistret - video

Inkomstregistret video.

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller
omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.
Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är den ansvariga
myndigheten.