Redogörelse för uppgifter som förs in i inkomstregistret och uppgifter som lämnas ut från inkomstregistret

I inkomstdatasystemet behandlas uppgifter i fråga om vilka anmälningsskyldighet, användningsändamål och användare föreskrivs i lagen. Inkomstregisterenheten fattar beslut om vilka uppgifter som förs in i inkomstregistret och vilka uppgifter som lämnas till respektive informationsanvändare för det användningsändamål som föreskrivs i lagen.

Inkomstregisterenheten publicerar följande uppgifter (16 § i lagen om inkomstdatasystemet):