Förstasidan

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst på finska (YouTube, längd 4:25 min)

Efter inloggningen öppnas e-tjänstens förstasida åt användaren.

Förstasida.

Funktion Beskrivning
Språkval Användaren kan byta språket i e-tjänsten i det övre högra hörnet på webbsidan:
Suomi, Svenska, English
Logga ut Användaren loggar ut från inkomstregistrets e-tjänst.
Uträtta ärenden som privatperson Användaren övergår till sidan, där hen kan uträtta sina ärenden i inkomstregistret.

Uträtta ärenden för någon annan

Användaren övergår till sidan, där hen kan välja den organisation eller det företag som hen vill uträtta ärenden för. Listrutan innehåller alla de företag och organisationer där personen har en organroll eller som gett fullmakt att uträtta sina ärenden i inkomstregistret. Läs mera

Uträtta ärenden för en annan privatperson

Användaren övergår till tjänsten Suomi.fi-fullmakter, där användaren kan välja en annan privatperson som hen uträttar ärenden för i inkomstregistrets e-tjänst. Man kan välja mellan personer som användaren har fullmakt att uträtta ärenden för i inkomstregistret och barn som är under 15 år vars vårdnadshavare användaren är.

Informationsanvändare

Användaren övergår till sidan, där hen kan välja informationsanvändarens roll. Funktionen kan väljas endast om användarorganisationen beviljat fullmakt åt användaren.

Laddningstjänst

Användaren övergår till inkomstregistrets laddningstjänst. I laddningstjänsten kan användaren skicka material i XML-format till inkomstregistret.

Före övergången till inkomstregistrets laddningstjänst, väljs inte vem man uträttar ärenden för. Om användaren skickar uppgifter för ett företag eller en organisation, kontrollerar tjänsten fullmakterna på basis av filen som sänts.

Funktionerna i sidfoten på första sidan

Funktionerna i sidfoten på första sidan.

Funktion

Beskrivning

Information om inkomstregistret

Användaren kan kort bekanta sig med inkomstregistret. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

Kontaktinformation

Vid behov kan användaren be om råd av inkomstregistrets kundservice på chatten. Om chattfönstret inte öppnas, betyder det att alla kundrådgivare är upptagna och du bör vänta en stund. Chatten är öppen vardagar 9–16.15. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

Dataskydd och tillgänglighet

Användaren kan bekanta sig med inkomstregistrets dataskyddsbeskrivningar och tillgänglighetsutlåtande. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

Användarvillkor

Användaren kan bekanta sig med användarvillkoren för e-tjänsten. Sidan öppnas i ett nytt fönster.