Förstasida

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst på finska (YouTube, längd 4:25 min)

Efter inloggningen öppnas startmenyfönstret åt användaren.

Funktion Beskrivning
Språkval Användaren kan byta språket i e-tjänsten i det övre högra hörnet på webbsidan:
suomeksi, på svenska, in English
Logga ut Användaren loggar ut från inkomstregistrets e-tjänst.

blobid0.pngi-anvisningar

Användaren kan läsa anvisningar om funktionen genom att välja i-anvisningar. Sidan öppnas i ett eget fönster. 

i-anvisningar

Företag och organisationer

Användaren får en lista på de organisationer, för vilka hen kan utföra ärenden i inkomstregistret. Med valet loggar användaren in i systemet enligt fullmaktsrollen och organisationens förstasida öppnas för användaren.

suurennuslasi

Förstoringsglas

Användaren kan söka efter organisationer, för vilka hen kan utföra ärenden i inkomstregistret antingen med företagets namn eller identifierare.

Fortsätt som privatperson

Användaren övergår till den personliga förstasidan i inkomstregistrets e-tjänst.

Laddningstjänst Användaren kan övergå till inkomstregistrets laddningstjänst utan rollval. 

Utför ärenden för en annan privatperson

Vi informerar separat om ibruktagandet av funktionen.

Kontaktinformation

Användaren kan vid behov fråga råd från inkomstregistrets kundservice i chatten. Chatten är öppen vardagar kl. 916.15. Om ingen ikon öppnas betyder det att alla kundrådgivare är upptagna, vänta en stund. Sidan öppnas i ett eget fönster, när användaren väljer Kontaktinformation i startmenyns vänstra kant.