Standardfunktionerna i e-tjänstens meny

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst på finska (YouTube, längd 3:45 min)

Fönstrets övre del

Fönstrets övre del.

Exempelbild: fönstrets övre del i inkomstregistrets e-tjänst.

Fönstrets övre del.

Funktion Beskrivning
Startmeny Användaren kan med hjälp av menyn övergå till olika funktioner i e-tjänsten. 

Meny.

 

 

Meny

Användaren kan dölja eller visa menyn i fönstrets vänstra kant.
Logga ut Användaren loggar ut från inkomstregistrets e-tjänst.
Språkval Användaren kan byta språket i e-tjänsten till finska, svenska eller engelska.

Bestående nedre del i fönstrets meny

Bestående nedre del i fönstrets meny.

Exempelbild: fönstrets nedre del i inkomstregistrets e-tjänst.

Bestående nedre del i fönstrets meny.

Funktion Beskrivning
Information om inkomstregistret Användaren kan bekanta sig med inkomstregistret i allmänhet. Sidan öppnas i ett nytt fönster.
Kontaktinformation Användaren kan börja chatten med inkomstregistrets kundservice. Om ingen ikon öppnas betyder det att alla kundrådgivare är upptagna. I en sådan situation lönar det sig att vänta en stund och försöka på nytt igen. Chatten är öppen vardagar 9.00–16.15. Sidan öppnas i ett nytt fönster.
Dataskyddsbeskrivning Användaren kan bekanta sig med inkomstregistrets dataskyddsbeskrivningar. Sidan öppnas i ett nytt fönster.
Användarvillkor Användaren kan bekanta sig med inkomstregistrets användarvillkor. Sidan öppnas i ett nytt fönster.
Tillbaka till förstasidan Användaren övergår till e-tjänstens förstasidan. I förstasidan kan användaren byta roll, med vilken man kan sköta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst. Man behöver inte logga in på nytt i tjänsten för att byta roll.
Logga ut Användaren loggar ut från inkomstregistrets e-tjänst.