Korrigering av anmälan

I e-tjänsten kan en anmälan vanligtvis korrigeras genom att endast korrigera de felaktiga uppgifterna i den och genom att lägga till de uppgifter som saknas. En del av felen i anmälan ska ändå korrigeras genom att makulera anmälan. Om den felaktiga punkten inte kan ändras, ska du makulera den tidigare anmälan och lämna in en ny anmälan med de korrekta uppgifterna.

Korrigera uppgifterna i anmälan

I anmälan finns färdigt alla de uppgifter som fanns med i den ursprungliga anmälan. Korrigera de felaktiga uppgifterna och lägg till de uppgifter som saknas. Kontrollera också de olika punkternas närmare uppgifter noggrant.

Tryck på Följande efter att du korrigerat och kontrollerat alla uppgifter. Kontrollera ännu i förhandsgranskningen att uppgifterna du angett är korrekta och skicka anmälan.

Med hjälp av anmälningsreferensen hänför sig korrigeringen till den ursprungliga anmälan. När anmälan sparas i inkomstregistret, ersätter anmälan den ursprungliga anmälan. En ny version av anmälan skapas efter att uppgifterna har sparats.

Makulera anmälan

Om det inte går att korrigera uppgifterna med funktionen Korrigera i anmälan, ska anmälan först makuleras och därefter ska en ny anmälan inlämnas. Du kan makulera anmälan genom att gå tillbaka till sammanfattningssidan för anmälan och välj Makulera.

Om en anmälan måste korrigeras genom att makulera den, gör så här:

1. Makulera den felaktiga anmälan.

2. Lämna in en ny anmälan med de korrekta uppgifterna och ge anmälan även en ny anmälningsreferens.

I vilka situationer ska en anmälan makuleras för korrigering av uppgifterna

En anmälan ska makuleras och en ny anmälan inlämnas, om följande uppgifter behöver korrigeras i en anmälan:

 • betalningsdag
 • löneutbetalningsperiod
 • prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
 • typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren Idrottare eller Samfund 
 • typ av betalare Tillfällig arbetsgivare
 • den egentliga arbetsgivarens kundnummer  i datagruppen ställföreträdande betalare
 • inkomsttagarens födelsedatum
 • uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
 • pensionsarrangemangnummer
 • arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
 • undantag från försäkring
  • ändring av uppgifter i Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • ändring av uppgifter i Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt
  • ändring av uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring) retroaktivt.
   .

Läs mera om korrigering av anmälan om löneuppgifter

Detaljerad anvisning om korrigering av anmälningar

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2020