Uträtta ärenden som informationsanvändare

  • Gör så här

  • Identifiera dig

    Identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Uträtta ärenden som informationsanvändare

    Välj denna roll, om du vill uträtta ärenden i inkomstregistret som informationsanvändare. Observera, att du behöver en fullmakt av din organisation för att uträtta ärenden, antingen för en roll som huvudanvändare eller som en annan informationsanvändare.
  • Välj ärendehanteringsroll

    På listan ser du alla de informationsanvändarens roller, i vilka du kan uträtta ärenden i inkomstregistret.

Informationsanvändare är en organisation eller myndighet som har en lagstadgad rätt att få uppgifter från inkomstregistret. Välj Utför ärenden som privatperson, om du vill granska dina egna inkomstuppgifter.

Funktioner i e-tjänsten:  Informationsanvändare

Observera att en del av funktionerna endast kan användas av organisationens huvudanvändare.

Sökning i uppgifter

Du kan söka uppgifter i inkomstregistret utifrån din organisations åtkomsträttighet och den roll du beviljats.

Läs anvisningarna: Sökning i uppgifter

Beställningar

Du kan granska gjorda beställningar eller beställa en ny rapport eller material från inkomstregistret.

Läs anvisningarna: Gjorda beställningar

Läs anvisningarna: Ny beställning

Inställningar

Informationsanvändarens huvudanvändare kan granska en organisations gällande certifikat och ansöka om nya certifikat eller tilläggscertifikat samt uppdatera uppgifter i ett certifikat. Informationsanvändarens huvudanvändare kan även granska organisationens fullmakter, befullmäktiga nya personer för informationsanvändarens roller eller administrera gällande fullmakter.

Läs anvisningarna: Befullmäktigande av informationsanvändare

Läs anvisningarna: Certifikat

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2022