Uträtta ärenden för en annan privatperson

Namnet på personen som du uträttar ärenden för samt fullmakterna du fått av personen finns på sidan. Endast funktioner som är enhetliga med den givna fullmakten visas i inkomstregistrets e-tjänst. Läs mera om fullmakter.

Egna inkomstuppgifter

Sök och granska inkomstuppgifter som prestationsbetalare har anmält till inkomstregistret åt en person som du uträttar ärenden för.

Arbetsgivare och andra prestationsbetalare anmäler löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster som betalats för utfört arbete till inkomstregistret. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret. Inkomstregistret innehåller uppgifter om löner som betalats efter 1.1.2019.

Om löneuppgifterna inte hittas i inkomstregistret eller om du upptäcker ett fel i uppgifterna, ska du be prestationsbetalaren anmäla de uppgifter som saknas eller korrigera de felaktiga uppgifterna. Olika myndigheter utnyttjar uppgifterna som anmälts till inkomstregistret. Till exempel arbetspensionsanstalterna använder uppgifterna som grund för pensionen, Skatteförvaltningen använder uppgifterna vid beskattningen och FPA vid förmånsbesluten.

Anmälan

Om fullmaktsgivaren har betalat lön, arvoden, arbetsersättning eller övriga förvärvsinkomster som ett hushåll, ska du anmäla uppgifterna för fullmaktsgivaren till inkomstregistret. Du behöver fullmakten Anmäla löneuppgifter för att kunna anmäla uppgifter för en annan privatperson.

Läs mera om när och vilka uppgifter som ett hushåll ska anmäla till inkomstregistret.

Läs mera om inkomstregistrets anmälningar.

Inlämnade anmälningar 

Sök och granska anmälningar som lämnats in till inkomstregistret i fullmaktsgivarens namn. Du kan också korrigera och makulera anmälningar eller använda en inlämnad anmälan som grund för en ny anmälan.

Du behöver fullmakten Granska löneuppgifter för att kunna söka och granska anmälningar. Om du behöver korrigera eller makulera en inlämnad anmälan behöver du fullmakten Anmäla löneuppgifter.

Sändning av filer

Sänd xml-filer till inkomstregistret för fullmaktsgivaren. Xml-filerna kan bland annat innehålla anmälningar, makuleringsuppgifter eller en materialbeställning. Bilda xml-filen i ditt egna system för sändning av filen. 

Avsluta att uträtta ärenden för en annan person

Välj Avsluta att uträtta ärenden för en annan person, när du inte längre vill uträtta ärenden för en annan person. Du förflyttas till förstasidan av inkomstregistrets e-tjänst där du kan fortsätta att uträtta ärenden i inkomstregistret. Du behöver inte logga in på nytt i e-tjänsten.