Uträtta ärenden för en privatperson

Användaren har på förstasidan valt att hen vill uträtta ärenden för en annan privatpersons räkning. Användaren har övergått till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och valt den person hen vill uträtta ärenden för i inkomstregistret.

Funktion Beskrivning

Språkval

Användaren kan byta språket i e-tjänsten i det övre högra hörnet på webbsidan:


Suomi, Svenska, English


i-anvisningar

Användaren kan läsa anvisningar om funktionen genom att välja i-anvisningar. Sidan öppnas i ett eget fönster. 

i-anvisningar

Personens namn

Användaren kan uträtta ärenden för en person hen fått fullmakt av eller som hen kan uträtta ärenden för. Användaren kan välja Egna inkomstuppgifter, Anmälan, Inlämnade anmälningar, Beställningar eller Sändning av filer - Laddningstjänst beroende på vilken fullmakt användaren fått. Som vårdnadshavare till ett barn under 15 år kan användaren uträtta ärenden utan fullmakt och använda alla funktioner i inkomstregistret.

Egna inkomstuppgifter – Granska inkomstuppgifter

Användaren övergår till att granska inkomstuppgifter om personen som hen uträttar ärenden för. Användaren kan söka och granska ifrågavarande personens inkomstuppgifter som betalarna har anmält till inkomstregistret.

i-anvisningar

Anmälan

Användaren övergår till sidan för anmälandet. Användaren kan välja typen av anmälan: anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan, uppgifter om internationellt arbete eller etableringsanmälan för hyrd arbetstagare. Genom att välja typ av anmälan övergår användaren till att lämna in en ny anmälan för en sådan persons räkning som hen uträttar ärenden för.

i-anvisningar

Anmälan om löneuppgifter

Användaren övergår till att lämna in en ny anmälan om löneuppgifter för en annan persons räkning.

i-anvisningar

Se instruktionsvideon, på finska (YouTube, längd 8:05 min)

Arbetsgivarens separata anmälan

Användaren övergår till att lämna in en ny arbetsgivarens separata anmälan för en annan persons räkning. 

i-anvisningar

Se instruktionsvideon: Lämna in arbetsgivarens separata anmälan, på finska (YouTube, längd 3:55 min)

Uppgifter om internationellt arbete

Användaren övergår till att lämna in en ny anmälan om uppgifter om internationellt arbete för en annan persons räkning.

i-anvisningar

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Användaren övergår till att lämna in en ny etableringsanmälan för hyrd arbetstagare för en annan persons räkning.

i-anvisningar

Inlämnade anmälningar

Användaren övergår till att granska anmälningar som har lämnats in för en sådan persons räkning hen uträttar ärenden för. Användaren kan makulera eller korrigera en inlämnad anmälan eller använda en inlämnad anmälan som grund för en ny anmälan.

Beställningar

 

Gjorda beställningar

Användaren övergår till sammandragssidan för beställningar, där hen kan närmare granska på rapporter som beställts för en sådan persons räkning hen uträttar ärenden för.

i-anvisningar

 

Ny beställning

Användaren kan beställa en rapport i PDF- eller CSV-format (t.ex. inkomstregisterutdrag) för en annan person.

Sändning av filer – Laddningstjänst

Användaren övergår till inkomstregistrets laddningstjänst. I laddningstjänsten kan användaren skicka material i XML-format till inkomstregistret för en sådan persons räkning hen uträttar ärenden för.

Avsluta att uträtta ärenden för en annan person

Användaren avslutar att uträtta ärenden för en annan privatperson och övergår till e-tjänstens förstasida. Användaren kan fortsätta att uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst utan att behöva logga in på nytt till tjänsten.