Uträtta ärenden som privatperson eller för en annan privatperson

  • Gör så här

  • Identifiera dig

    Identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Uträtta ärenden som privatperson

    Välj den här rollen, om du till exempel vill granska dina inkomstuppgifter eller lämna in en anmälan om utbetalda löner.
  • Utför ärenden för en privatperson

    Välj den här rollen, om du vill uträtta ärenden för en privatperson som gett dig fullmakt eller för ditt barn som är under 15 år.

Funktioner i e-tjänsten: Privatpersoner

Egna inkomstuppgifter

I inkomstregistrets e-tjänst kan du granska de inkomstuppgifter, som anmälts av din arbetsgivare och andra prestationsbetalare. Du kan också beställa ett inkomstregisterutdrag, som är en rapport om de prestationer som har anmälts till inkomstregistret för utbetalningar till dig.

Läs anvisningarna: Egna inkomstuppgifter

Läs anvisningarna: Inkomstregisterutdrag

Anmälan

Du kan anmäla löner som hushåll utbetalat i inkomstregistret. Om det utgående från lönerna ska betalas arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, lämna även in arbetsgivarens separata anmälan. Hushåll behöver endast sällan lämna anmälan som gäller internationella situationer.

Läs blankettanvisningen för anmälan om löneuppgifter

Läs blankettanvisningen för arbetsgivarens separata anmälan

Läs blankettanvisningen för internationellt arbete

Läs blankettanvisningen för etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Anmälda uppgifter

Du kan söka och granska dina anmälda uppgifter.

Läs anvisningarna: Inlämnade anmälningar

Läs anvisningarna: Sänt material

Beställningar

Du kan granska gjorda beställningar eller beställa en ny rapport eller material från inkomstregistret.

Läs anvisningarna: Gjorda beställningar

Läs anvisningarna: Ny beställning