Uträtta ärenden som privatperson

Se instruktionsvideon: Så här använder du inkomstregistret − Mitt inkomstregister om (YouTube, längd 8:09 min)

Användaren har på förstasidan valt att hen vill uträtta sina personliga ärenden i inkomstregistret.

Privatpersonens funktioner.
Funktion Beskrivning

Språkval

Användaren kan byta språket i e-tjänsten i det övre högra hörnet på webbsidan:


Suomi, Svenska, English


i-anvisningar

Användaren kan läsa anvisningar om funktionen genom att välja i-anvisningar. Sidan öppnas i ett eget fönster. 

i-anvisningar

Egna inkomstuppgifter

Användaren övergår till att granska på sina inkomstuppgifter som betalarna har anmält till inkomstregistret.

i-anvisningar

Anmälan

Användaren övergår till sidan för anmälandet. Användaren kan välja typen av anmälan: anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan, uppgifter om internationellt arbete eller etableringsanmälan för hyrd arbetstagare. Genom att välja typ av anmälan övergår användaren till att lämna in en ny anmälan.

i-anvisningar

Anmälan om löneuppgifter

Användaren övergår till att lämna in en ny anmälan om löneuppgifter.

i-anvisningar

Se instruktionsvideon: Hushåll −Så här anmäler du utbetalad lön till inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 8:06 min)

Arbetsgivarens separata anmälan

Användaren övergår till att lämna in en ny arbetsgivarens separata anmälan. 

i-anvisningar

Se instruktionsvideon: Lämna in arbetsgivarens separata anmälan, på finska (YouTube, längd 3:55 min)

Uppgifter om internationellt arbete

Användaren övergår till att lämna in en ny anmälan om uppgifter om internationellt arbete.

i-anvisningar

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Användaren övergår till att lämna in en ny etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

i-anvisningar

Inlämnade anmälningar

Användaren övergår till att granska på anmälningar hen har lämnat in.

Beställningar

 

Gjorda beställningar

Användaren övergår till sammandragssidan för beställningar, där hen kan närmare granska på beställda rapporter.

i-anvisningar

Ny beställning

Användaren kan beställa en rapport i PDF- eller CSV-format (t.ex. inkomstregisterutdrag).

Observationer

Om användaren är inloggad i e-tjänsten med en Katso-kod är alternativet Uträtta ärenden som privatperson inte tillgänglig.