Fortsätt som privatperson

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst på finska (YouTube, längd 4:25 min)

När användaren väljer Fortsätt som privatperson i startmenyn, övergår användaren till personliga förstasidan.

Privatpersons meny.

Privatpersonens funktioner.
Funktion Beskrivning
Privatperson Användaren övergår till e-tjänstens förstasida. Användaren kan välja Egna inkomstuppgifter, Anmälan eller Inlämnade anmälningar
Egna inkomstuppgifter – bläddra i egna inkomstuppgifter

Användaren övergår till sammandragsfönstret om de egna inkomstuppgifterna. Användaren kan söka eller granska egna inkomstuppgifter som betalaren har anmält till inkomstregistret

i-anvisningar

Anmälan

Användaren övergår till anmälandets förstasida. Användaren kan välja typ anmälan: anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan, uppgifter om internationellt arbete eller uppgifter om internationellt arbete. Genom att välja typ av anmälan, övergår användaren till att lämna in en ny anmälan.

i-anvisningar

Anmälan om löneuppgifter

Användaren övergår till att lämna in anmälan om löneuppgifter.

i-anvisningar

Kolla instruktionsvideon på finska (YouTube, längd 6:03 min)

Arbetsgivarens separata anmälan

Anmälaren övergår till att lämna in arbetsgivarens separata anmälan. 

i-anvisningar

Uppgifter om internationellt arbete

Anmälaren övergår till att lämna in uppgifter om internationellt arbete.

i-anvisningar

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Anmälaren övergår till att lämna in etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

i-anvisningar

Inlämnade anmälningar Användaren övergår till sammandragssidan om för de inlämnade anmälningarna, där användaren kan söka eller granska anmälningar som inlämnats i inkomstregistret. 
Beställningar Användaren kan beställa en rapport i PDF-format (t.ex. ett inkomstregisterutdrag) eller granska tidigare gjorda beställningar.

i-anvisningar

I-anvisningar knapp.

i-anvisningar

Användaren kan läsa anvisningar om funktionen. Sidan öppnas i ett eget fönster.

Observationer

Om användaren är inloggad i e-tjänsten med Katso-koder är alternativet Fortsätt som privatperson inte tillgänglig.