Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst, på finska (YouTube, längd 3:45 min)

Användaren har valt företaget eller organisationen, som hen vill uträtta ärenden för i inkomstregistret.

Sidan i inkomstregistrets e-tjänst, där användaren som uträttar ärenden för företaget väljer en funktion.

Menyns funktioner.

Funktion

Beskrivning

Språkval

Användaren kan byta språket i e-tjänsten i det övre högra hörnet på webbsidan:
Suomi, Svenska, English

imagebwo1q.png


i-anvisningar

Användaren kan läsa anvisningar om funktionen genom att välja i-anvisningar. Sidan öppnas i ett eget fönster. 

i-anvisningar

Anmälan

Användaren övergår till sidan för anmälandet. Användaren kan välja typen av anmälan: anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan, uppgifter om internationellt arbete eller uppgifter om internationellt arbete. Genom att välja typ av anmälan övergår användaren till att lämna in en ny anmälan.

i-anvisningar

Anmälan om löneuppgifter

Användaren övergår till att lämna in en ny anmälan om löneuppgifter.

i-anvisningar

Se instruktionsvideon på finska (YouTube, längd 5:27 min)

Arbetsgivarens separata anmälan

Anmälaren övergår till att lämna in en ny arbetsgivarens separata anmälan. 

i-anvisningar

Se instruktionsvideon: Lämna in arbetsgivarens separata anmälan (YouTube, längd 4:37 min)

Uppgifter om internationellt arbete

Anmälaren övergår till att lämna in anmälan om uppgifter om internationellt arbete.

i-anvisningar

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Anmälaren övergår till att lämna in en ny etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

i-anvisningar

Inlämnade anmälningar

Anmälaren övergår till att granska de anmälningar som organisationen har lämnat in. Användaren kan makulera eller korrigera en inlämnad anmälan eller använda en inlämnad anmälan som grund för en ny anmälan.

i-anvisningar

Sänt material

Anmälaren övergår till att granska sänt material. På sidan visas  organisationens material som sänts genom gränssnittet eller laddningstjänsten till inkomstregistret samt materialets status separat för varje material.

i-anvisningar

Beställningar

 

Gjorda beställningar

Anmälaren övergår till beställningarnas sammandragssida. På sidan syns beställda material och rapporter.

i-anvisningar

Se instruktionsvideon på finska (YouTube, längd 3:30 min)

Ny beställning

Användaren kan beställa en rapport i PDF-format eller CSV-format.

Inställningar  

Tekniskt gränssnitt och certifikat

Sidan syns enbart till de användare, som har firmateckningsrätt. Användaren övergår till sammandragssidan för gränssnitt och certifikat. På sidan syns rätten att använda det tekniska gränssnittet och certifikatuppgifter. Användaren kan ansöka om ett nytt certifikat eller ansöka om att ta i drift det tekniska gränssnittet.

i-anvisningar (Tekniska gränssnittet och certifikat)

i-anvisningar (Ansökan om att få ta i bruk tekniskt gränssnitt)

i-anvisningar (Ansök om ett nytt certifikat)

Bekräftelse av anmälan om förmånsuppgifter

Sidan visas endast för de användare som har firmateckningsrätt i företaget. Användaren övergår till att bekräfta anmälan om förmånsuppgifter. Endast en organisation som betalar pensioner eller förmåner eller anmäler förmånsuppgifter på betalarens vägnar till inkomstregistret med anmälan om förmånsuppgifter gör bekräftelsen.

Företagets inkomstuppgifter

Anmälaren övergår till att granska företagets inkomstuppgifter, som betalarna har anmält till inkomstregistret.

i-anvisningar