Fortsätt som företrädare för företag eller organisationer

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst på finska (YouTube, längd 4:25 min)

Användaren väljer en organisation från startmenyn, för vem hen uträttar ärenden och flyttas till organisationens första sida.

Funktion Beskrivning
Förstasida

Användaren övergår till organisationens förstasida.

i-anvisningar

Anmälan

Användaren övergår till anmälandets förstasida. Användaren kan välja typ anmälan: anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan, uppgifter om internationellt arbete eller uppgifter om internationellt arbete. Genom att välja typ av anmälan övergår användaren till att lämna in en ny anmälan.

i-anvisningar

Anmälan om löneuppgifter

Användaren övergår till att lämna in en ny anmälan om löneuppgifter.

i-anvisningar

Se instruktionsvideon på finska (YouTube, längd 6:03 min)

Arbetsgivarens separata anmälan

Anmälaren övergår till att lämna in en ny arbetsgivarens separata anmälan. 

i-anvisningar

Se instruktionsvideon på finska (YouTube, längd 3:45 min)

Uppgifter om internationellt arbete

Anmälaren övergår till att lämna in anmälan om uppgifter om internationellt arbete.

i-anvisningar

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Anmälaren övergår till att lämna in en ny etableringsanmälan för hyrd arbetstagare.

i-anvisningar

Inlämnade anmälningar

Anmälaren kan granska de inlämnade anmälningarna.

i-anvisningar

Sänt material

Anmälaren övergår till fönstret sänt material. I fönstret visas material som sänts genom användarens gränssnitt eller laddningstjänsten till inkomstregistret.

i-anvisningar

Beställningar

Anmälaren övergår till beställningarnas sammandragssida. På sidan syns beställda material och rapporter.

i-anvisningar

Ny rapportbeställning

Användaren kan beställa en rapport i pdf-format.

i-anvisningar

Se instruktionsvideon på finska (YouTube, längd 2:21 min)

Inställningar  

Tekniskt gränssnitt och certifikat

Sidan syns enbart till de användare, som har firmateckningsrätt. Användaren övergår till sidan om tekniska gränssnitt och certifikat. På sidan syns rätten att använda det tekniska gränssnittet och certifikatuppgifter. På sidan kan användaren övergå till att ansöka om ett nytt certifikat eller ansöka om att ta i drift det tekniska gränssnittet.

i-anvisningar

Företagets inkomstuppgifter

Anmälaren övergår till sammandragssidan om företagets inkomstuppgifter. Användaren kan hämta eller läsa inkomstuppgifter, som betalarna har anmält.

i-anvisningar