1. Uppgifter om betalaren, om ett privat hushåll är regelbunden arbetsgivare

Uppgifterna om betalaren har hämtats ur kunduppgifterna.

Betalarens adress

Uppge betalarens adressuppgifter (gatuadress eller postbox, postanstalt och postnummer, c/o-identifierare vid behov) om

  • prestationsbetalaren saknar finländskt kundnummer
  • adressen är utomlands
  • betalaren är en tillfällig arbetsgivare.

Välj också landskod i menyn om adressen finns i utlandet.

Du kan uppge en tilläggsidentifierare under Lägg till en identifierare.

Kontaktperson

Uppge också den kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress som kan lämna närmare information om den här anmälan. Lägg till flera kontaktpersoner med Lägg till en kontaktperson.

Klicka på Spara. Du kan nu se de uppgifter du har lämnat. Med hjälp av Redigera uppgifterna kan du gå tillbaka och ändra uppgifter du har lämnat. Klicka på Följande för att fortsätta din anmälan.

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning