2. Uppgifter i anmälan

Betalarens anmälningsreferens

Anmälningsreferensen identifierar den anmälan som lämnats in till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Varje anmälan ska ha sin egen referens som kan bestå t.ex. av bokstäver och siffror. Om du inte anger någon referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas om anmälan behöver korrigeras. Utan anmälningsreferens kan man inte hänföra en ersättande anmälan eller en makulering till den anmälan som man vill korrigera.

En anmälningsreferens kan skapas t.ex. på basis av löneutbetalningsdagen eller ett löpnummer eller på något annat sätt som är tillämpligt för betalaren. Anmälningsreferensen kan innehålla max 40 tecken som kan vara både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

En arbetsgivare har lämnat in arbetsgivarens separata anmälan för januari den 5.2.2019.

  • Anmälningsreferensen för arbetsgivarens separata anmälan för januari 2019 kan vara till exempel Januari2019.

Rapporteringsperiod

Uppge kalendermånad och år som uppgifterna i den separata anmälan gäller.

Inkomstslag

Använd inte uppgiften Ingen lönebetalning. Om du är tillfällig arbetsgivare men inte har betalt lön under rapporteringsperioden behöver du inte heller lämna arbetsgivarens separata anmälan.

Om du har betalt över 1 500 euro i lön till samma inkomsttagare under kalenderåret ska du anmäla Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) och Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Visa närmare uppgifter om anmälan

En tillfällig arbetsgivare behöver inte anmäla närmare uppgifter om anmälan.                

Gå vidare med Följande när du har lämnat alla behövliga uppgifter.

Uppgifter i anmälan om ett privat hushåll är regelbunden arbetsgivare


1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning