Om ett privat hushåll är regelbunden arbetsgivare

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag som görs på den eller uppgiften Ingen lönebetalning i arbetsgivarens separata anmälan.

Privata hushåll är vanligtvis så kallade tillfälliga arbetsgivare. Ett privat hushåll kan emellertid också vara regelbunden arbetsgivare om det är infört i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. En regelbunden arbetsgivare betalar ut lön regelbundet till minst två arbetstagare eller samtidigt till minst sex arbetstagare trots att deras anställningsförhållanden är tillfälliga och kortvariga.

Ett privat hushåll som är regelbunden arbetsgivare ska lämna arbetsgivarens separata anmälan senast på den femte dagen i kalendermånaden som följer på lönebetalningen.

Läs mera om arbetsgivarens separata anmälan.

Arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens separata anmälan är indelad i tre delar

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning