Ny arbetsgivarens separata anmälan

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag som görs på den i arbetsgivarens separata anmälan.

Privata hushåll är vanligtvis så kallade tillfälliga arbetsgivare. En tillfällig arbetsgivare är en arbetsgivare som under ett kalenderår endast anställer en löntagare eller högst fem löntagare vars anställningsförhållande inte varar hela kalenderåret. En regelbunden arbetsgivare betalar regelbundet lön till minst två arbetstagare eller oberoende av anställningsförhållandets längd till minst sex arbetstagare.

Lämna in arbetsgivarens separata anmälan endast då du betalar över 1 500 euro per kalenderår till samma inkomsttagare.  

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas senast den på den femte dagen i kalendermånaden som följer på lönebetalningen.

Anvisningar för anmälan om det privata hushållet är regelbunden arbetsgivare

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens nya separata anmälan

Arbetsgivarens anmälan är indelad i tre delar

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2018