1. Uppgifter om betalaren

Grundläggande uppgifter om betalaren

Uppgifter om betalaren har hämtats till anmälan från kunduppgifterna. Du kan vid behov ändra betalarens namn.

Betalare är arbetsgivare, annan prestationsbetalare eller annan person som lämnar in anmälan med skyldighet att anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Betalarens adress

Uppge dina adressuppgifter (gatuadress eller postbox, postkontor och postnummer, c/o-identifierare vid behov) och välj landskoden från menyn om

  • du inte har en finländsk identifierare
  • din adress är utomlands
  • du är en tillfällig arbetsgivare.

Du kan ange en tillfällig adress i adressfältet. Adressen som anges i anmälan om löneuppgifter ändrar inte på adressen som angetts i inkomstregistrets kunduppgifter.

Typ av betalare

Typen av betalare är Hushåll eftersom du på ingångssidan valde Fortsätt som privatperson. Lägg till typ av betalare om något av alternativen beskriver din situation. Vid behov kan du välja flera typer av betalare, till exempel Hushåll och Tillfällig arbetsgivare.

Tillfällig arbetsgivare

En tillfällig arbetsgivare betalar högst 8 502 euro i löner under sex månader (2019) och har ingen fast anställd personal. En tillfällig arbetsgivare har inget giltigt pensionsförsäkringsavtal med ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Utländsk arbetsgivare

Som en utländsk hushållsarbetsgivare betraktas en person som verkar som arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).

Kontaktperson

Uppge den kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress som kan lämna närmare information om anmälan om löneuppgifter. Lägg till flera kontaktpersoner med Lägg till en kontaktperson.

Klicka på Spara. Du kan granska de uppgifter som du har lämnat in. Genom att klicka på Redigera uppgifterna kan du gå tillbaka till uppgifterna och redigera dem. Klicka på Följande när du vill fortsätta med din anmälan.

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning