Typ av betalare

Typ av betalare är Hushåll, eftersom du på första sidan har valt Uträtta ärenden som privatperson. Ange typ av betalare, om något av alternativen gäller din situation. Du kan välja flera typer av betalare vid behov.

Tillfällig arbetsgivare

Med en tillfällig arbetsgivare avses en arbetsgivare som inte har någon fast anställd personal och som betalar högst 8 676 euro i löner under sex månader (2020). En tillfällig arbetsgivare har inget giltigt pensionsförsäkringsavtal med ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Utländsk arbetsgivare

Med en utländsk hushållsarbetsgivare avses en person som fungerar som arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland (begränsat skattskyldig).