Ny anmälan om löneuppgifter

Anmäl löner och andra prestationer som betalats till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag med anmälan om löneuppgifter. Uppgifterna anmäls alltid av betalaren. Du kan ge flera anmälningar om löneuppgifter för samma inkomsttagare och samma betalningsdag.

Du kan även använda en anmälan om löneuppgifter som du tidigare lämnat in som grund för den nya anmälan. Hämta i så fall anmälan från sidan Inlämnade anmälningar.

Anmälan har delats in i tre delar

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2019