Allmänna anvisningar – anmälan

I inkomstregistrets e-tjänst kan du lämna anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan och blanketter som gäller internationella situationer: uppgifter om internationellt arbete och etableringsanmälan om hyrd arbetstagare.

Välj anmälan i vänstra kanten på sidan, om du vill lämna en ny anmälan. Närmare anvisningar om hur du lämnar en anmälan hittar du i anvisningen i samband med anmälan.

Om du vill korrigera en anmälan om löneuppgifter som du har lämnat in tidigare ska du välja Inlämnade anmälningar.

Ange uppgifterna på rätt anmälan

Anmälan om löneuppgifter: Uppge löner och andra prestationer som har betalts till inkomsttagaren samma dag.

  • Tillfällig arbetsgivare: Lämna in anmälan om löneuppgifter senast på den femte dagen i månaden som följer på lönebetalningsmånaden.
  • Regelbunden arbetsgivare: Lämna in anmälan om löneuppgifter senast på den femte kalenderdagen efter lönebetalningsdagen.

Arbetsgivarens separata anmälan
Uppge arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag som görs på den eller regelbundna arbetsgivares uppgift Ingen lönebetalning.

  • Tillfällig arbetsgivare: Lämna anmälan endast om du betalar över 1 500 euro i lön åt samma inkomsttagare per kalenderår.
  • Regelbunden arbetsgivare: Lämna anmälan för alla månader. Anmälan ska lämnas också för de månader då du inte har betalt löner.

Lämna arbetsgivarens separata anmälan senast på den femte dagen i kalendermånaden som följer på lönebetalningsmånaden.

Uppgifter om internationellt arbete: Uppge uppgifterna om verkställande av förskottsinnehållningen i Finland (NT1) eller om att förskottsinnehållningen inte verkställs i Finland (NT2). I samma anmälan anges arbetstagarnas vistelseperioder i Finland.

  • Tillfällig arbetsgivare: Uppge NT-uppgifterna senast på den femte dagen i kalendermånaden som följer på lönebetalningsmånaden.
  • Regelbunden arbetsgivare: Lämna NT-uppgifterna senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete.
  • Anmäl arbetstagarnas vistelseperioder i Finland senast före slutet av januari under året som följer på utbetalningsåret.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (utländsk arbetstagare): Ange uppgifterna om utländska arbetstagare som du har hyrt ut till en uppdragsgivare i Finland. Anmälan ska lämnas in oberoende av hur länge arbetet pågår.

  • Tillfällig arbetsgivare: Lämna anmälan senast på den femte dagen i månaden som följer på lönebetalningsdagen. 
  • Regelbunden arbetsgivare: Lämna uppgifterna senast på den femte kalenderdagen som följer på den första lönebetalningsdagen.

Läs mer om anmälan i olika situationer:

Anmälan av information till inkomstregistret: hushåll som arbetsgivare

Regelbunden arbetsgivare: