1. Uppgifter om betalaren

Grundläggande uppgifter om betalaren

Uppgifterna om betalaren har hämtats ur kunduppgifterna.

Uppge tilläggsidentifierare (typ av identifierare, identifierare och landskoden för den utländska identifieraren). Du kan vid behov också ändra företagets namn.

Välj finska, svenska eller engelska som kontaktspråk. Uppgiften sparas i anmälan och förmedlas för kännedom till den som använder uppgiften. Lagring av uppgiften ändrar inte kontaktspråket i inkomstregistret.

Betalarens adress

Uppge betalarens adressuppgifter (gatuadress eller postbox, postanstalt och postnummer, precisera vid behov med c/o) om

  • prestationsbetalaren saknar finländskt kundnummer
  • adressen är utomlands
  • betalaren är en tillfällig arbetsgivare.

Om adressen finns i utlandet ska även landskoden uppges.

Kontaktperson

Uppge också den kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress som kan lämna närmare information om den här anmälan. Lägg till flera kontaktpersoner med Lägg till kontaktperson.

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning