Ny anmälan om löneuppgifter

Lämna in en anmälan om löneuppgifter endast om du har betalat lön. Regelbunden arbetsgivare: Om du inte har betalat lön, ange uppgiften Ingen lönebetalning på arbetsgivarens separata anmälan.

Anmäl löner och andra prestationer som betalats till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag med anmälan om löneuppgifter. Uppgifterna anmäls alltid av betalaren. Du kan ge flera anmälningar om löneuppgifter för samma inkomsttagare och samma betalningsdag.

Obs. Anmälan kan inte sparas som ett utkast.

Du kan även använda en anmälan om löneuppgifter som du tidigare lämnat in som grund för den nya anmälan. Hämta i så fall anmälan från sidan Inlämnade anmälningar.

Anmälan har delats in i tre delar:

Uppgifter om betalaren

Uppgifter i anmälan

Förhandsgranskning