1. Uppgifter om betalaren

Grundläggande uppgifter om betalaren

Uppgifterna om betalaren har hämtats ur kunduppgifterna.

Ange vid behov tilläggsidentifierare (typ av identifierare, identifierare och den utländska identifierarens landskod) under Lägg till en identifierare. Du kan vid behov också ändra företagets namn.

Välj finska, svenska eller engelska som kontaktspråk. Uppgiften sparas i anmälan och förmedlas för kännedom till den som använder uppgiften. Lagringen av uppgiften ändrar inte kontaktspråket i inkomstregistret.

Betalarens adress

Ange betalarens adress (gatuadress eller postbox, postanstalt och postnummer, precisera vid behov med c/o) om:

  • prestationsbetalaren saknar finländskt kundnummer
  • adressen är utomlands
  • betalaren är en tillfällig arbetsgivare.

Välj också landskod i menyn om adressen finns i utlandet.

Företrädare

Med företrädare avses företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare.

Grundläggande uppgifter om företrädaren

Välj Företrädaren fungerar som uppgiftslämnare om du lämnar in

uppgifterna i egenskap av en utländsk arbetsgivares företrädare.

Ange företrädarens hela namn, typ av identifierare och identifieraren.

Du kan lägga till flera identifierare genom att välja Lägg till en identifierare. Ange också landskoden om du anger en utländsk identifierare.

Företrädarens adress

Ange företrädarens adress. Om adressen finns i utlandet ska även landskoden anges.

Kontaktperson

Ange också den kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress som kan lämna närmare information om den här anmälan. Lägg till flera kontaktpersoner med Lägg till en kontaktperson.

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning