Förhandsgranskning

Kontrollera i förhandsgranskningen att de uppgifter du angett är riktiga. Tryck på Föregående om du vill gå tillbaka och göra ändringar i uppgifterna. Tryck på Sänd när du har kontrollerat uppgifterna. Tjänsten meddelar att anmälan har tagits emot och att uppgifterna sparas i inkomstregistret. På sidan syns också Betalarens anmälningsreferens som du senare kan använda för att till exempel söka anmälan i inkomstregistret. Det går inte att skicka anmälan om den innehåller fel eller är bristfällig.  Kontrollera i sådana fall med hjälp av felmeddelandet vilka uppgifter du fortfarande måste rätta till.

Obs. Om du får ett felmeddelande vid förhandsgranskningsskedet, syns felet i förhandsgranskningen även efter att du har korrigerat felet.

En del av felmeddelandens texter är på engelska. Om du behöver hjälp, kontakta inkomstregistrets kundservice.

Om du klickar på Lämna sidan sparas dina uppgifter inte i inkomstregistret.

Granska på inlämnade anmälningar

Du kan granska på anmälningar som du har lämnat in under punkten Inlämnade anmälningar på sidans vänstra kant. Du ser anmälningarna som du har lämnat in på sidan. Välj Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare och sök anmälan till exempel med hjälp av betalarens anmälningsreferens eller tidsperiod.

 

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan