Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare lämnas in om en utländsk arbetstagare som ett utländskt företag har hyrt ut till den som låter utföra arbetet i Finland. Företaget som hyr ut arbetskraft ska lämna en anmälan om sina arbetstagare som arbetar i Finland. Anmälan ska lämnas för varje enskild arbetstagare oberoende av arbetets varaktighet.

Närmare information om utländska uthyrningsföretag i Finland 

Anmälan är indelad i tre delar

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning