2. Uppgifter i anmälan

Betalarens anmälningsreferens

Du kan skapa referensen själv. Ange en speciell anmälningsreferens för varje enskild anmälan som du lämnar in. Den kan innehålla till exempel bokstäver och siffror och bestå av högst 40 tecken. Om du inte anger en anmälningsreferens själv skapar inkomstregistret en referens för anmälan automatiskt. Med anmälningsreferensen kan man bland annat senare hänföra en korrigering på rått anmälan eller söka anmälningar.

Rapporteringsperiod

Välj den kalendermånad och år i listan som uppgifterna i den separata anmälan gäller. Du kan lämna uppgiften Ingen lönebetalning för sex månader i förväg.

Inkomstslag

Välj Ingen lönebetalning om du är en regelbunden arbetsgivare och du inte har betalt löner under den aktuella månaden. Uppge också uppgifterna om arbetspensions- och arbetsolycksfallsförsäkringen under Visa närmare uppgifter om anmälan. Använd inte uppgiften Ingen lönebetalning om du är en tillfällig arbetsgivare.

Om du har betalt lön ska du anmäla Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) och Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Om du har betalt endast lön eller andra prestationer som det inte betalas sjukförsäkringsavgift för ska du ange 0 euro under Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt). Ett tomt fält ersätter inte anmälan om 0 euro.

Arbetspensionsförsäkring

Uppgifterna lämnas av regelbundna arbetsgivare

Anmäl uppgifterna om arbetspensionsförsäkringen om du har uppgett Ingen lönebetalning.

Välj arbetspensionsanstalt i listan och uppge pensionsarrangemangsnumret. Du får pensionsarrangemangsnumret av det försäkringsbolag där du har tecknat arbetspensionsförsäkringen för inkomsttagaren.

Om betalaren har endast FöPL-försäkrade inkomsttagare anges uppgiften inte.

Välj Lägg till en försäkring för att lägga till pensionsförsäkringar.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Uppgifterna lämnas av regelbundna arbetsgivare

Ange typen av arbetspensionsförsäkringsbolagets identifierare och identifierare samt arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer om

  • prestationsbetalaren samtidigt har flera än en giltig arbetsolycksfallsförsäkring och du har lämnat uppgiften Ingen lönebetalning.

Välj typ av identifierare och ange identifieraren. Uppge också arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer som du har fått av försäkringsbolaget.

Ange också landskoden om typen av identifierare är någon annan än FO-numret. Ange 99 okänt och landets namn om det inte finns en landskod.

Lägg till arbetsolycksfallsförsäkringar under Lägg till en försäkring.Ange alla arbetsolycksfallsförsäkringar som är i kraft samtidigt.

Betalarens underorganisation

I arbetsgivarens separata anmälan anges uppgifterna som gäller hela organisationen, eftersom ett företag kan lämna in endast en separat anmälan per månad trots att organisationen är indelad i underorganisationer. Du kan använda typ av identifierare för underorganisationen Betalarens egna koder om du vill att endast vissa personer ska se uppgifterna i inkomstregistret.

I arbetsgivarens separata anmälan används inte Kevas anmälarkoder eller identifierare för ämbetsverk.

1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning