1. Uppgifter om betalaren

Betalarens namn och kundnummer har hämtats ur användarens inloggningsuppgifter.

Du kan uppge en tilläggsidentifierare. Vid behov kan du ändra betalarens namn.

Betalarens adress

Uppge betalarens adressuppgifter (gatuadress eller postbox, postkontor och postnummer, c/o-identifierare vid behov) om

  • prestationsbetalaren saknar finländskt kundnummer
  • adressen är utomlands
  • betalaren är en tillfällig arbetsgivare.

Välj också landskod i menyn om adressen finns i utlandet.

Kontaktperson

Uppge också den kontaktpersons namn och telefonnummer som kan lämna närmare information om den här anmälan. Du kan också uppge kontaktpersonens e-postadress.

Lägg till flera kontaktpersoner med Lägg till en kontaktperson.

Klicka på Spara. Du kan nu se de uppgifter du har lämnat. Med hjälp av Redigera uppgifterna kan du gå tillbaka och ändra uppgifter du har lämnat. Klicka på Följande för att fortsätta din anmälan.

2. Uppgifter i anmälan 

3. Förhandsgranskning