Arbetsgivarens separata anmälan

Ange de uppgifter som inte gäller enskilda inkomsttagare i arbetsgivarens separata anmälan. Sådana uppgifter är arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag som görs på den samt uppgiften Ingen lönebetalning.

Arbetsgivaren ska lämna endast en separat anmälan per rapporteringsmånad.

Regelbunden arbetsgivare: lämna en separat anmälan för varje månad.

Tillfällig arbetsgivarelämna en separat anmälan endast för de månader för vilka du också har lämnat en anmälan om löneuppgifter.

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas en gång per månad, senast på den femte dagen i kalendermånaden som följer på löneutbetalningen. Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens separata anmälan är indelad i tre delar:

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning