Välj informationsanvändarens roll

På sidan listas alla informationsanvändarens roller med vilka du kan uträtta ärenden i inkomstregistret. Om flera roller finns att välja, visas de i alfabetisk ordning. Fullmakten för informationsanvändarens roll har beviljats av användarorganisationens huvudanvändare. Huvudanvändaren upprätthåller också fullmakterna.

Välj informationsanvändarens roll, med vilken du vill uträtta ärenden i inkomstregistret. Du kan använda inkomstregistret endast för skötande av en rollspecifik arbetsuppgift. Om du inte längre innehar en rollspecifik arbetsuppgift, ska fullmakten tas bort. Be din egen organisations huvudanvändare avsluta fullmakten.

Användningen av uppgifterna övervakas med åtkomstlogg.

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2019