Befullmäktigande av informationsanvändare

Som informationsanvändarens huvudanvändare kan du granska på organisationens fullmakter, befullmäktiga nya personer för informationsanvändarens roller eller redigera giltiga fullmakter. Om en person inte längre behöver få använda uppgifter enligt informationsanvändarens roll, måste huvudanvändaren radera fullmakten omedelbart.

Som huvudanvändare beviljar och redigerar du fullmakter enligt gällande praxis i din organisation. Huvudanvändaren bestämmer inte själv om befullmäktigande, utan beviljar och redigerar fullmakter utifrån uppdrag. Organisationens informationsanvändares roller beskrivs i organisationens uppgiftstillstånd.

Som informationsanvändarens huvudanvändare kan du också befullmäktiga en annan huvudanvändare eller vid behov radera huvudanvändarrollen från personen. Du kan emellertid inte befullmäktiga dig själv eller redigera dina egna roller. En annan huvudanvändare kan utifrån ett uppdrag redigera huvudanvändares fullmakter. Ändringarna i huvudanvändarens roll ska anmälas till Inkomstregisterenheten med huvudanvändarens kontaktblankett.

Befullmäktiga en person för informationsanvändarens roll

Välj Befullmäktiga en person. Ange personbeteckningen för personen som ska befullmäktigas. Systemet ger ett felmeddelande, om personbeteckningen inte finns i systemet eller om den är av fel format.

Om personen redan tidigare har befullmäktigats i inkomstregistret, flyttas du direkt till följande fas där du kan redigera personens fullmakter. Gå till punkt "Redigera informationsanvändarens fullmakter" i anvisningen.

Ange namn (förnamn och efternamn) för personen som ska befullmäktigas. Du kan avsluta befullmäktigandet genom att välja Återställ.

Välj Lägg till en fullmakt och välj den informationsanvändarens roll i menyn du vill lägga en fullmakt till. Du måste fastställa ett start- och slutdatum för giltighetstiden för fullmakten. Förvalet är att en fullmakt är 25 år i kraft, men du kan förkorta eller förlänga dess giltighetstid.

Om du vill lägga till flera fullmakter för samma person, klicka på nytt på knappen Lägg till en fullmakt.

Om du vill sända en anmälan om en beviljad fullmakt till den befullmäktigade personen, välj Skicka en anmälan om de beviljade fullmakterna via e-post till den person som befullmäktigats. Skriv den befullmäktigade personens e-postadress i fältet. E-postadressen sparas inte i den befullmäktigande personens uppgifter. E-postmeddelandet innehåller namnet på den organisation som beviljat fullmakten, uppgifterna om beviljade fullmakter och namnet på den person som befullmäktigats.

Avsluta genom att välja Spara.

Granska på informationsanvändarens fullmakter som organisationen beviljat

I punkten Befullmäktigade personer ser du en förteckning över alla de personer som organisationen befullmäktigat i alfabetisk ordning. Du kan söka efter fullmakter genom att skriva namnet på personen eller rollen i sökfältet.

Om du ytterligare vill granska på avslutade fullmakter, ska du kryssa för rutan Visa avslutade fullmakter. Avslutade fullmakter visas i den befullmäktigade personen uppgifter enligt slutdatum, dvs. den sist avslutade fullmakten som överst. Om personen har både giltiga eller framtida och avslutade fullmakter, visas de avslutade fullmakterna i förteckningen efter de giltiga fullmakterna.

Redigera informationsanvändarens fullmakter

Välj Redigera fullmakter vid den befullmäktigade personen. Som huvudanvändare kan du redigera den befullmäktigade personens namn, startdatumet för fullmakten om fullmakten inte ännu är i kraft och slutdatumet för fullmakten om fullmakten inte ännu har upphört.

Du kan lägga till en ny informationsanvändarens roll för den befullmäktigade personen genom att välja Lägg till en fullmakt. Välj önskad informationsanvändarens roll från menyn och redigera giltighetstiden vid behov. Förvalet är att en fullmakt är 25 år i kraft, men du kan förkorta eller förlänga dess giltighetstid.

Du kan radera en fullmakt omedelbart genom att välja Avsluta fullmakten genast. Om du vill radera samtliga fullmakter för en person, välj vid varje informationsanvändarens roll som beviljats till personen Avsluta fullmakten genast.

Vid behov kan du också ange ett visst datum då rollen avslutas. Redigera slutdatumet för informationsanvändarens roll och välj Spara.

Om du vill sända en anmälan om ändringarna till den befullmäktigade, ska du kryssa för rutan Skicka en anmälan om ändringen via e-post till den person som befullmäktigats. Skriv den befullmäktigade personens e-postadress i fältet. E-postadressen sparas inte i den befullmäktigande personen uppgifter. E-postmeddelandet innehåller namnet på den organisation som beviljat fullmakten, uppgifterna om beviljade fullmakter och namnet på den person som befullmäktigats.

Avsluta genom att välja Spara.

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2020