Allmänna ärenden

I inkomstregistrets e-tjänst kan du anmäla löneuppgifter, se anmälda uppgifter och korrigera dem. Du kan också beställa rapporter över anmälda uppgifter.

Välj efter inloggningen i startmenyn om du vill fortsätta som privatperson eller som företrädare för ett företag eller en organisation eller om du vill sköta ärenden för en annan persons räkning. Du kan också ladda upp filer i inkomstregistret på sidan.

Fortsätt som privatperson

Du kan se dina egna inkomstuppgifter som din arbetsgivare och andra som har betalat dig har uppgett. Du kan också anmäla löneuppgifter om du är hushållsarbetsgivare och du har anställt en arbetstagare eller betalat ersättning till en tjänsteproducent som inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Dessutom kan du granska tidigare anmälningar som du har lämnat in som hushållsarbetsgivare eller rätta till dem. Funktionen är inte i bruk om du har loggat in i e-tjänsten med Katso-kod.

Fortsätt som företrädare för företag eller organisation

Här syns alla företag och organisationer för vilkas räkning du kan sköta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst. Om företagen är fler kan du söka det aktuella företaget med hjälp av företagets FO-nummer eller namn. Välj det företag som du vill lämna uppgifter för eller vars tidigare anmälda uppgifter du vill granska eller rätta till. Dessutom kan du också beställa rapporter för företagets eller organisationens räkning eller granska företagets inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Fortsätt till laddningstjänsten

Härifrån kan du gå vidare för att ladda upp filer i xml-format i inkomstregistret.

Utför ärenden för en annan privatperson

Funktionen är i bruk senare.

Om du sköter ärenden för en annan privatpersons räkning ska du välja Utför ärenden för en annan privatperson. Du kan sköta ärenden för en annan privatpersons räkning om du har fått fullmakten Behandla inkomstuppgifter eller om du sköter ärenden för en person under 15 år i egenskap av vårdnadshavare.

Inkomstregistrets standardspråk är finska. Du kan byta språk i menyn upp i högre hörnet. Språkalternativen är finska, svenska och engelska.