Välj ett företag eller en organisation

På sidan listas alla de företag och organisationer som du kan uträtta ärenden för i inkomstregistrets e-tjänst. Om det finns flera förtag kan du söka efter ett visst företag med företagets FO-nummer eller namn.

Om ett företag eller en organisation saknas i listan har du inte fullmakt att uträtta ärenden för företaget i inkomstregistret.

Om någon av följande organroller har antecknats i handelsregistret eller FODS för dig kan du uträtta ärenden för företaget i inkomstregistrets e-tjänst utan fullmakt:

 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Utredningsman
 • Disponent
 • Heltidsanställd disponent
 • Näringsidkare
 • Ansvarig bolagsman (Kb)
 • Bolagsman (Öb)
 • Befullmäktigad

Alla övriga parter utom de som verkar i ovan nämnda roller behöver en fullmakt, för att de ska kunna uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst för ett företag. I inkomstregistret kan du uträtta ärenden för ett företag med fullmakterna Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter. Läs mera om fullmakter.