Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Har getts
28.11.2023
Diarienummer
VH/6578/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Anvisningen uppdateras för tillfället. 

Tidigare versionen på svenska: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Uppdaterade anvisningen på finska: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2023