Åldersgränser för försäkringsskyldigheten

Till inkomstregistret anmäls alla förvärvsinkomster, även ersättningar som betalats till minderårig. Inkomsttagarens ålder inverkar på arbetsgivarens försäkringsskyldigheter. Om det inte föreligger någon försäkringsskyldighet, anmäl uppgiften till inkomstregistret med den anmälan om löneuppgifter med vilken du anmäler utbetalda löner.

Arbetsgivaren ska betala

  • sjukförsäkringsavgift, om inkomsttagaren är 16–67 år
  • arbetspensionsförsäkringsavgift, om inkomsttagaren är 17–67 år
  • arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie, om inkomsttagaren är 17–64 år.

Försäkringsskyldigheten börjar i början av den månad som följer efter att den nedre åldersgränsen uppnåtts. Försäkringsskyldigheten slutar vid utgången av den månad då inkomsttagaren uppnått den övre åldersgränsen.

Det finns inga åldersgränser för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Om inkomsttagaren är yngre än den nedre åldersgränsen eller äldre än den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, är det fråga om en undantagssituation för försäkring som ska anmälas i anmälan om löneuppgifter med uppgiften "Ingen försäkringsskyldighet".

Uppgiften finns i inkomstregistrets e-tjänst under punkten "Visa närmare uppgifter om försäkringar". Välj de försäkringar för vilka det inte föreligger någon försäkringsskyldighet på grund av inkomsttagarens ålder. Uppgiften gäller alla inkomstslag som angetts i anmälan.