Vem ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan?

Skyldigheten att lämna in arbetsgivarens separata anmälan varierar beroende på om prestationsbetalaren är en regelbunden arbetsgivare, tillfällig arbetsgivare eller ett hushåll. Regelbundna arbetsgivare betalar löner regelbundet och är införda i arbetsgivarregistret som drivs av Skatteförvaltningen. Läs mera om arbetsgivarregistret.

En regelbunden arbetsgivare

  • lämnar in arbetsgivarens separata anmälan för varje månad

En regelbunden arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan även i de fall där

  • lön inte har betalats ut eller
  • inkomster har betalats, för vilka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte har betalats (sammanlagda beloppet av sjukförsäkringsavgift 0 euro).

En tillfällig arbetsgivare

  • ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan endast för löneutbetalningsmånader, det vill säga för de månader som han eller hon även lämnar in inkomsttagares anmälan om löneuppgifter

En tillfällig arbetsgivare behöver inte lämna in arbetsgivarens separata anmälan för de månader då några löner eller kostnadsersättningar inte betalas ut.

Ett hushåll som en tillfällig arbetsgivare

  • Ett hushåll lämnar in arbetsgivarens separata anmälan för löneutbetalningsmånader endast då det betalar sammanlagt över 1 500 euro per kalenderår till en och samma inkomsttagare.

Om ett hushåll betalar en inkomsttagare 1 500 euro eller mindre under ett kalenderår, behöver det inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller lämna in arbetsgivarens separata anmälan.