Arbetsgivarens separata anmälan inlämnas månatligen elektroniskt

Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas in månatligen, senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter lönebetalningen. Om anmälan ska lämnas in på en helgfri lördag eller en helgdag, kan uppgifterna anmälas på den nästföljande vardagen.

Exempel:
Ett företag betalar ut löner den 1, 15 och 30 varje månad. Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in senast på den femte dagen i den månad som följer efter lönebetalningen. I anmälan samlas uppgifter om alla lönedagar från föregående månad.

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas in elektroniskt antingen från löneadministrationens system genom det tekniska gränssnittet eller i inkomstregistrets e-tjänst. De som använder tjänsten Palkka.fi kan anmäla uppgifterna direkt från Palkka.fi, någon separat anmälan till inkomstregistret behövs inte.

Uppgifterna kan anmälas på pappersblankett endast av särskilda skäl i situationer där man inte rimligtvis kan förutsätta elektronisk anmälan. Om arbetsgivarens separata anmälan lämnas in undantagsvis på en pappersblankett, ska anmälan lämnas in senast den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Om arbetsgivaren stryks ur Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska arbetsgivarens separata anmälan ännu inlämnas för den löneutbetalningsmånad då registreringen har upphört. Anmälan ska ges även om någon lön inte har betalats ut för månaden i fråga. 

Läs mer: Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan