Den ursprungliga anmälan om löneuppgifter korrigeras med en ersättande anmälan

Betalaren ska i allmänhet korrigera den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan. Inlämningssättet för den ursprungliga anmälan påverkar inte hur anmälan ska korrigeras. Till exempel anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten i e-tjänsten och anmälningar som lämnats in via laddningstjänsten kan korrigeras via det tekniska gränssnittet.

Om inkomsterna som anmälts med en anmälan om löneuppgifter förändras så att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samtidigt ändras, ska betalaren även korrigera beloppet för sjukförsäkringsavgiften som anmälts med arbetsgivarens separata anmälan genom att lämna in en ersättande anmälan.

En korrigering ska hänföras till den ursprungliga anmälan med en anmälningsreferens

Eftersom det kan finnas flera giltiga anmälningar som gäller samma inkomsttagare för samma betalningsdag, ska den ersättande anmälan kunna hänföras till den ursprungliga anmälan som ska korrigeras.

  • För en ny anmälan som betalaren gör skapar inkomstregistret alltid en anmälningsreferens för inkomstregistret, med vilken en korrigering som görs senare kan hänföras till rätt anmälan.
  • Om betalaren har skapat en anmälningsreferens för betalaren på den ursprungliga anmälan kan den användas för att hänvisa korrigeringen, om betalaren inte vill eller kan använda den anmälningsreferens som inkomstregistret har skapat.

Om betalaren korrigerar uppgifterna i en enskild anmälan med en webblankett i e-tjänsten, ska betalaren hämta den ursprungliga anmälan som ska korrigeras från inkomstregistret och välja ”Korrigera”.

Grunden för en ersättande anmälan är de uppgifter som lämnats in med den ursprungliga anmälan samt anmälningsreferensen. Betalaren korrigerar de felaktiga uppgifterna i den ursprungliga anmälan och med hjälp av anmälningsreferensen kopplas den ersättande anmälan till den ursprungliga anmälan.

Korrigeras uppgifter genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten, ska alla uppgifter uppges på nytt i en ersättande anmälan, med andra ord utöver de nya och ändrade uppgifterna ska också de korrekta uppgifterna i den ursprungliga anmälan lämnas in.

Med anmälan om löneuppgifter avses information om en inkomsttagare för en betalningsgång. Materialet som betalaren sänder har kunnat innehålla anmälningar om löneuppgifter för många inkomsttagare. Om materialet har innehållit felaktiga anmälningar, behöver inte hela materialet lämnas in på nytt, utan endast de felaktiga anmälningarna korrigeras. Felfria anmälningar behöver inte lämnas på nytt.

Det kan finnas flera giltiga anmälningar som gäller samma inkomsttagare för samma lönebetalningsdag. En ny anmälan ersätter inte en tidigare inlämnad anmälan. Vill man korrigera en anmälan, ska åtgärdstypen vara ”Ersättande anmälan” och dess anmälningsreferens ska vara anmälningsreferensen för den anmälan som ska korrigeras. Med hjälp av anmälningsreferensen kopplas korrigeringarna till den ursprungliga anmälan.

Om uppgifter korrigeras med en pappersblankett, ska alla uppgifter i den ersättande anmälan anges på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna även de korrekta uppgifterna som fanns i den ursprungliga anmälan.

I anmälan anges som åtgärdstyp ”Ersättande anmälan” och som anmälningsreferens ska anges anmälningsreferensen för den anmälan som korrigeras. Med hjälp av anmälningsreferensen kopplas korrigeringarna till den ursprungliga anmälan.

Se närmare information av och exempel på korrigering i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.