Den ursprungliga anmälan om löneuppgifter korrigeras med en ersättande anmälan

Betalaren ska i allmänhet korrigera den ursprungliga anmälan med en ersättande anmälan. Korrigeringen av en anmälan påverkas inte av hur den ursprungliga anmälan har lämnats. Till exempel anmälningar som har lämnats genom det tekniska gränssnittet kan korrigeras med webblanketten i e-tjänsten och anmälningar som lämnats genom laddningstjänsten genom det tekniska gränssnittet.

Också beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som anmälts med arbetsgivarens separata anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan, om till exempel inkomster som tidigare anmälts i en anmälan om löneuppgifter ändras så att beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som samtidigt betalas också ändras.

Korrigeringen hänförs till den ursprungliga anmälan med samma anmälningsreferens

En inkomsttagare kan för samma löneutbetalningsperiod och -datum ha flera gällande anmälningar, och därför ska en ersättande anmälan kunna hänföras till den ursprungliga anmälan som ska korrigeras.

  • Inkomstregistret skapar alltid för den nya anmälan som betalaren lämnar in inkomstregistrets anmälningsreferens som används för att en senare korrigering ska kunna hänföras till rätt anmälan.
  • Om en betalare för den ursprungliga anmälan skapat betalarens anmälningsreferens, kan denna användas i korrigeringen av anmälan, om betalaren inte vill eller kan använda anmälningsreferensen som bildats av inkomstregistret.

Om betalaren korrigerar uppgifterna i en enskild anmälan med en webblankett i e-tjänsten, ska prestationsbetalaren hämta den ursprungliga anmälan som ska korrigeras från inkomstregistret och välja ”Korrigera”.

Grunden för en ersättande anmälan är de uppgifter som tidigare lämnats i den ursprungliga anmälan samt anmälningsreferensen. Betalaren korrigerar felen i den ursprungliga anmälan, och med hjälp av anmälningsreferensen hänförs den ersättande anmälan till den ursprungliga anmälan.

Om uppgifterna korrigeras genom det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten, ska alla uppgifter uppges på nytt i en ersättande anmälan, med andra ord utöver de nya och ändrade uppgifterna ska också de korrekta uppgifterna i den ursprungliga anmälan lämnas.

Materialet som utbetalaren sänt kan ha innehållit anmälningar om löneuppgifter för många inkomsttagare. Med anmälan om löneuppgifter avses uppgifter om en inkomsttagare för en betalningsgång. Hela materialet ska inte skickas på nytt, om det innehåller felaktiga anmälningar. Endast felaktiga anmälningar ska korrigeras. Felfria anmälningar behöver inte lämnas på nytt.

Inkomsttagaren kan ha flera gällande anmälningar för samma lönebetalningsperiod och -dag. Ny anmälan ersätter inte en tidigare anmälan. Vid korrigering av en anmälan ska åtgärdstypen vara Ersättande anmälan, och som anmälningsreferens uppges anmälningsreferensen för anmälan som korrigeras. Med hjälp av anmälningsreferensen hänförs korrigeringarna till den ursprungliga anmälan.

Om uppgifter korrigeras med en pappersblankett, ska alla uppgifter i den ersättande anmälan ges på nytt, alltså förutom de nya ändrade uppgifterna ges även de korrekta uppgifterna som fanns i den ursprungliga anmälan.

I anmälan antecknas som åtgärdstyp Ersättande anmälan, och som anmälningsreferens uppges anmälningsreferensen för anmälan som ska korrigeras. Med hjälp av anmälningsreferensen hänförs korrigeringarna till den ursprungliga anmälan.

Se närmare information och exempel på korrigering i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.