Arbete i Finland: finländsk prestationsbetalare

Tabellen beskriver de uppgifter som ska ges i anmälan om löneuppgifter för inkomsttagaren. Betalaren ska, utöver de uppgifter som beskrivits i tabellen, anmäla socialförsäkringsavgifter för arbetstagare och källskatt som den eventuellt tagit ut eller förskottsinnehållning som den verkställt. Prestationsbetalaren ska därtill lämna de uppgifter som ska ges i arbetsgivarens separata anmälan utifrån lönen till sjukförsäkrade arbetstagare. 

Arbete i Finland: finländsk prestationsbetalare.
Inkomsttagarens ställning i beskattningen Omfattas inkomsttagaren av det finländska socialskyddet? Vem är anmälnings- skyldig? Vad anmäls till inkomstregistret?
Allmänt skattskyldig Ja Prestationsbetalare
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
Allmänt skattskyldig Nej Prestationsbetalare
 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt.
Begränsat skattskyldig (progressiv beskattning) Ja Prestationsbetalare
 • Utländskt skattenummer, landskod och kontaktuppgifter i hemviststaten
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Begränsat skattskyldig: Ja
  • Hemviststatens landskod
 • Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt
  • Förskottsinnehållning
  • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie
Begränsat skattskyldig (progressiv beskattning) Nej Prestationsbetalare
 • Utländskt skattenummer, landskod och kontaktuppgifter i hemviststaten
 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Begränsat skattskyldig: Ja
  • Hemviststatens landskod
 • Förskottsinnehållningspliktig inkomst: Ja
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt
Begränsat skattskyldig (källbeskattning) Nej Prestationsbetalare
 • Utländskt skattenummer och kontaktuppgifter i hemviststaten
 • Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
 • ELLER om arbetstagaren är enbart partiellt försäkrad, väljs typen av undantagssituation, till exempel:
  • Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensionsförsäkring)
  • Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetslöshetsförsäkring)
 • Intyg över socialskydd: A1-intyg eller avtal till Finland (kompletterande tilläggsuppgift)
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Begränsat skattskyldig: Ja
  • Hemviststatens landskod
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt
  • Källskatt
  • Källskatteavdrag
Begränsat skattskyldig (källbeskattning) Ja Prestationsbetalare
 • Utländskt skattenummer och kontaktuppgifter i hemviststaten
 • Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Begränsat skattskyldig: Ja
  • Hemviststatens landskod
 • Utbetalda prestationer anmäls normalt
  • Källskatt
  • Källskatteavdrag
  • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie
  • Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift