Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r)

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på en pappersblankett. Organisationer inom den offentliga förvaltningen och sjöarbetsgivare kan inte anmäla på pappersblanketten som publicerats på webbplatsen inkomstregistret.fi. Om du är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller vill anmäla sjöarbetsinkomst eller lön som betalats till en person som arbetar på åländsk landskapsfärja, kontakta inkomstregistrets kundservice för att erhålla rätt blankett.

Pappersblanketten kan inte användas av arbetsgivare, vars arbetspensionsanstalts bolagskod är någon av följande:

20 Kevas medlemsorganisationer
24 Keva - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 Keva - kyrkan
29 Keva - FPA:s personalpensioner
30 Keva - staten

Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r)

Anmälan lämnas i en situation där inkomsttagaren arbetar en längre tid utomlands. Enskilda korta arbetsresor behöver inte anmälas. Anmälan har tre olika blanketter:

  1. NT1 – Anmälan om verkställande av förskottsinnehållning i Finland, arbete i ett annat nordiskt land
  2. NT2 – Anmälan om att förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, arbete utomlands
  3. Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland – Anmälan om vistelseperioder i Finland relaterade till arbete utomlands om sexmånadersregeln har tillämpats på förskottsinnehållningen

Om NT1-anmälan lämnas in på en pappersblankett går tidsfristen ut på den åttonde kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen för utlandsarbetet. Om NT2-anmälan lämnas in på en pappersblankett går tidsfristen ut på den åttonde kalenderdagen efter den löneutbetalningsdag, då förskottsinnehållning inte verkställs för första gången. Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan emellertid lämna in NT1 eller NT2-anmälan på pappersblankett senast på den åttonde dagen i den månad som följer efter löneutbetalningsdagen. Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland ska lämnas in senast i slutet av januari året efter skatteåret.

Använd rätt års blankett

Välj rätt års blankett enligt betalningsdag. Till exempel, om prestationens betalningsdag infallit under år 2020 eller du korrigerar en anmälan vars betalningsdag varit under 2020, använd blanketten för 2020.

Ladda ner en blankett

Uppgifter om internationellt arbete 2021 (pdf)

Uppgifter om internationellt arbete 2020 (pdf)

Uppgifter om internationellt arbete 2019 (pdf)

Blankettanvisning

Uppgifter om internationellt arbete, ifyllningsanvisning 2021

Uppgifter om internationellt arbete, ifyllningsanvisning 2020

Uppgifter om internationellt arbete, ifyllningsanvisning 2019 (pdf)