Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på en pappersblankett. Organisationer inom den offentliga förvaltningen och sjöarbetsgivare kan inte anmäla på pappersblanketten som publicerats på webbplatsen inkomstregistret.fi. Om du är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller vill anmäla sjöarbetsinkomst eller lön som betalats till en person som arbetar på åländsk landskapsfärja, kontakta inkomstregistrets kundservice för att erhålla rätt blankett.

Pappersblanketten kan inte användas av arbetsgivare, vars arbetspensionsanstalts bolagskod är någon av följande:

20 Kevas medlemsorganisationer
24 Keva - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 Keva - kyrkan
29 Keva - FPA:s personalpensioner
30 Keva - staten

Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Anmäl löner och andra prestationer som betalats åt en inkomsttagare på samma betalningsdag. Omfattande anmälan om löneuppgifter kan användas i alla lönebetalningssituationer, även då prestationsbetalaren eller inkomsttagaren är en utländsk medborgare utan en finländsk personbeteckning eller FO-nummer, eller om det är fråga om vissa specialsituationer (t.ex. att betalaren verkar som ställföreträdande betalare).

Om anmälan om löneuppgifter lämnas in på en pappersblankett, ska den lämnas in inom 8 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan emellertid lämna in anmälningarna senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.

Använd rätt års blankett

Välj rätt års blankett enligt betalningsdag. Till exempel, om prestationens betalningsdag infallit under år 2020 eller du korrigerar en anmälan vars betalningsdag varit under 2020, använd blanketten för 2020.

Ladda ner en blankett

Omfattande anmälan om löneuppgifter 2021 (pdf)

Omfattande anmälan om löneuppgifter 2020 (pdf)

Omfattande anmälan om löneuppgifter 2019 (pdf)

Blankettanvisning

Omfattande anmälan om löneuppgifter, ifyllningsanvisning 2021

Omfattande anmälan om löneuppgifter, ifyllningsanvisning 2020

Omfattande anmälan om löneuppgifter, ifyllningsanvisning 2019 (pdf)