Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r)

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på en pappersblankett. Organisationer inom den offentliga förvaltningen och sjöarbetsgivare kan inte anmäla på pappersblanketten som publicerats på webbplatsen inkomstregistret.fi. Om du är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller vill anmäla sjöarbetsinkomst eller lön som betalats till en person som arbetar på åländsk landskapsfärja, kontakta inkomstregistrets kundservice för att erhålla rätt blankett.

Pappersblanketten kan inte användas av arbetsgivare, vars arbetspensionsanstalts bolagskod är någon av följande:

20 Kevas medlemsorganisationer
24 Keva - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 Keva - kyrkan
29 Keva - FPA:s personalpensioner
30 Keva - staten

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r)

Anmälan lämnas in för utländsk hyrd arbetstagare, som ett utländskt företag har hyrt till en uppdragsgivare i Finland. Anmälan ska lämnas in oberoende av arbetets längd. Kontrollera med Skatteförvaltningen i vilka situationer anmälan ska lämnas in.

Om etableringsanmälan för hyrd arbetstagare görs på en pappersblankett ska den lämnas in senast den åttonde kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen.

Använd rätt års blankett

Välj rätt års blankett enligt betalningsdag. Till exempel, om prestationens betalningsdag infallit under år 2020 eller du korrigerar en anmälan vars betalningsdag varit under 2020, använd blanketten för 2020.

Ladda ner en blankett

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2021 (pdf)

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2020 (pdf)

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2019 (pdf)

Blankettanvisning

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, ifyllningsanvisning 2021

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, ifyllningsanvisning 2020

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, ifyllningsanvisning 2019 (pdf)