Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r)

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på en pappersblankett. Organisationer inom den offentliga förvaltningen och sjöarbetsgivare kan inte anmäla på en pappersblankett. Pappersblanketten kan inte heller användas av arbetspensionsanstalterna, vars bolagskod är någon av följande:

20 Kevas medlemsorganisationer
24 Keva - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 Keva - kyrkan
29 Keva - FPA:s personalpensioner
30 Keva - staten

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r)

Anmälan lämnas in för utländsk hyrd arbetstagare, som ett utländskt företag har hyrt till en uppdragsgivare i Finland. Anmälan ska lämnas in oberoende av arbetets längd. Kontrollera med Skatteförvaltningen i vilka situationer anmälan ska lämnas in.

Om etableringsanmälan för hyrd arbetstagare görs på en pappersblankett ska den lämnas in senast den åttonde kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen.

Ladda ner en blankett

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2020 (pdf)

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2019 (pdf)

Blankettanvisning

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare, ifyllningsanvisning 2019 (pdf)