Arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r)

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på en pappersblankett. Organisationer inom den offentliga förvaltningen och sjöarbetsgivare kan inte anmäla på pappersblanketten som publicerats på webbplatsen inkomstregistret.fi. Om du är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller vill anmäla sjöarbetsinkomst eller lön som betalats till en person som arbetar på åländsk landskapsfärja, kontakta inkomstregistrets kundservice för att erhålla rätt blankett.

Pappersblanketten kan inte användas av arbetsgivare, vars arbetspensionsanstalts bolagskod är någon av följande:

20 Kevas medlemsorganisationer
24 Keva - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 Keva - kyrkan
29 Keva - FPA:s personalpensioner
30 Keva - staten

Arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r)

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för rapporteringsmånaden och de avdrag som ska göras därav eller den regelbundna arbetsgivarens uppgift Ingen lönebetalning.

Om arbetsgivarens separata anmälan lämnas in på en pappersblankett ska den lämnas in senast den 8:e dagen i månaden efter lönebetalningsdagen.

Använd rätt års blankett

Välj rätt års blankett enligt betalningsdag. Till exempel, om prestationens betalningsdag infallit under år 2020 eller du korrigerar en anmälan vars betalningsdag varit under 2020, använd blanketten för 2020.

Ladda ner en blankett

Arbetsgivarens separata anmälan 2021 (pdf)

Arbetsgivarens separata anmälan 2020 (pdf)

Arbetsgivarens separata anmälan 2019 (pdf)

Blankettanvisning

Arbetsgivarens separata anmälan, ifyllningsanvisning 2021

Arbetsgivarens separata anmälan, ifyllningsanvisning 2020

Arbetsgivarens separata anmälan, ifyllningsanvisning 2019 (pdf)