Inkomstregistrets blanketter

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning. Blanketter kan inte skickas som rekommenderat brev.

Blanketter skickas till address:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET

Inkomstregistrets blanketter

Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r)

Arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r)

Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r)

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r)