Företag lämnar in uppgifter på pappersblankett endast i undantagssituationer

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning.

Tidsfristen för anmälan på pappersblankett är 8 kalenderdagar

För företag och organisationer är tidsfristen för att lämna in uppgifter på pappersblankett 8 kalenderdagar i stället för 5 kalenderdagar. Uppgifterna ska alltså lämnas på pappersblankett senast på den åttonde kalenderdagen efter betalningsdagen.

I de åtta kalenderdagar som beräknas efter betalningsdagen tas lördag, söndag eller annan helgdag med. Om den utsatta dagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna emellertid anmälas på den nästföljande vardagen.

Exempel: En arbetsgivare betalar lön till en arbetstagare 15.1. Lördag, söndag eller annan helgdag påverkar inte beräkningen av de åtta kalenderdagarna efter betalningsdagen. Om arbetsgivaren lämnar in sin anmälan med pappersblankett, ska de löner hen betalat ut anmälas till inkomstregistret senast onsdagen den 23.1.

Använd inkomstregistrets blanketter

Om uppgifterna inte kan lämnas elektroniskt utan de lämnas på pappersblankett ska man använda de blanketter som inkomstregistret publicerat. På en blankett lämnas uppgifterna om en inkomsttagare för en betalningsdag. Om företaget har flera anställda, ska man lämna en egen anmälan för var och en av de anställda.

Inkomstregistrets blanketter

Bristfälligt ifyllda blanketter förkastas

Om anmälan har fyllts i bristfälligt så att obligatoriska uppgifter saknas eller uppgifterna lämnar rum för tolkningar, kommer anmälan att förkastas och den sparas inte i inkomstregistret. Inkomstregistret skickar anmälaren ett brev om att anmälan har förkastats med specificering av de bristfälliga uppgifterna. En bristfällig anmälan sparas inte i inkomstregistret, utan prestationsbetalaren ska lämna en ny anmälan.