En pappersanmälan kan göras av särskilt skäl

Av särskilda skäl kan uppgifter anmälas med en pappersblankett till inkomstregistret. Situationer där man inte rimligen kunde förvänta sig att uppgifter lämnas elektroniskt, till exempel när en fysisk person, ett dödsbo, en sporadisk arbetsgivare eller en utlänning inte har möjlighet att lämna uppgifter elektroniskt, kan betraktas som särskilt skäl.